Hotline: 0979.539.115 - 090.191.3568

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

Nước thải từ các hoạt động khác nhau của con người (sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp) không còn được thải thẳng ra môi trường mà phải qua xử lý . Việc xử lý bao gồm một chuỗi các quá trình lý học, hóa học và sinh học. Các quá trình này nhằm thúc đẩy việc xử lý, cải thiện chất lượng nước thải sau xử lý để có thể xử dụng lại chúng hoặc thải ra môi trường với các ảnh hưởng nhỏ nhất.

Việc xử lý được tiến hành qua các công đoạn sau:


  • Điều lưu và trung hòa
  • Keo tụ, tạo bông cặn và kết tủa
  • Tuyển nổi
  • Xử lý sinh học hiếu khí 
  • Lắng
  • Xử lý cấp 3 (Lọc, hấp thụ, trao đổi ion)

Công ty TNHH Công Nghệ New chuyên cung cấp hệ thống xử lý nước thải tại Nha Trang - Khánh Hòa, hệ thống xử lý nước thải tại Tuy Hòa - Phú Yên, hệ thống xử lý nước thải tại Ninh Thuận, hệ thống xử lý nước thải tại Bình Thuận, hệ thống xử lý nước thải tại Bình Định.

Vui lòng liên hệ hotline để biết thêm chi tiết.